Wsparcie po śmierci

Wsparcie po stracie dziecka

Bazując na własnym doświadczeniu wspieram w procesie przetwarzania trudnych emocji po śmierci dziecka, pomagając odnaleźć drogę do uzdrowienia.

Wsparcie po stracie bliskiej osoby

Pomagam przejść przez trudny okres po utracie ukochanej osoby, wspierając bliskich w procesie uzdrowienia emocjonalnego.

Przygotowanie na odejście

Wspieram w przygotowaniu się na nieuniknione odejście bliskiej osoby, pomagając radzić sobie z trudnymi emocjami i znaleźć spokój w tym wyjątkowo trudnym czasie.